Alma Burema, ‘“De klank is toch het voornaamste”. Over twee belangrijke aanwinsten’, Ploeg Jaarboek 2003, pp. 28-33
 
Uitgave: Groningen, Groninger Museum / Stichting De Ploeg, 2004 (ISBN: 90-5048-081-0), 5 kleurenill.; taal: Nederlands
 
Bespreking van twee druksels uit 1942 die het Groninger Museum in 2003 in bruikleen ontving van de Stichting J.B. Scholtenfonds: Harmonicaspeler op bruiloftsfeest en Violist en publiek. Probeert een verband te leggen tussen de beide voorstellingen en gebeurtenissen uit Werkmans leven uit deze jaren, o.m. gebaseerd op brieven; legt verder een verband met overgeleverde schetsen.
 
Trefwoorden: druksels / tekeningen / thematiek