August Hans den Boef; Sjoerd van Faassen, ‘“Een hoek, waar bijna geen geluid doordringt”. Over de betrekkingen tussen de Groninger Kunstkring De Ploeg en het Antwerpse constructivisme’, in Hubert F. van den Berg en Gillis J. Dorleijn (red.), Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd, pp. 67-91, 221-223
 
Uitgave: Nijmegen, Vantilt, 2002 (ISBN: 90-75697-47-3), 15 zwart/witill.; taal: Nederlands
 
Behandelt de contacten die de Ploegleden met belangstelling voor het constructivisme, d.w.z. Werkman, Wobbe Alkema en Jan van der Zee, onderhielden met de Antwerpenaren Jozef Peeters en Fernand Berckelaers alias Michel Seuphor, en met name de rol van de Groningse tijdschriften Blad voor Kunst en Het Kouter en Het Overzicht van Peeters en Seuphor (opgevolgd door De Driehoek) bij de uitwisseling van artistieke ideeën, ook op het gebied van de literatuur.
 
Trefwoorden: De Ploeg / Alkema, Wobbe / Zee, Jan van der / constructivisme / Seuphor, Michel / tijdschriften / inspiratiebronnen