Hubert van den Berg, ‘Hendrik Nicolaas Werkman als schrijver - The Next Call als literair tijdschrift’, in Hubert van den Berg en Ralf Grüttemeier (red.), tent. cat. Avantgarde in het Noorden/Noordwesten = Avantgarde im Norden/Nordwesten, pp. 103-114
 
Plaats en looptijd tentoonstelling: Groningen (Universiteitsbibliotheek), 9 mei - 24 juni 2000; Oldenburg (Landesbibliothek), 13 juli - 25 aug 2000
Uitgave: Groningen, Universiteitsbibliotheek, 2000 (ISBN: 90-367-1247-5); taal: Nederlands (Duitse samenvatting)
 
Betoogt dat de teksten in The Next Call als literaire teksten gelezen kunnen worden, ook al hadden de auteurs geen literaire aspiraties. Wijst op een aantal overeenkomsten met organen van de Europese constructivistische avant-garde waarmee Werkman zich associeerde: er werden verschillende kunstdisciplines beoefend, de kunstenaars waren vaak dubbeltalenten, schreven teksten in verschillende talen, en maakten allen gebruik van het avant-gardistische genre bij uitstek, het manifest, waarbij de grens tussen ‘gebruikstekst’ en ‘hogere’ literatuur werd overschreden; bovendien overschreden ze door de nadruk op typografische vormgeving de grens tussen literatuur en beeldende kunst. Benadrukt dat de teksten in The Next Call zich onderscheiden door een hoog ‘preekgehalte’, en stelt dat de teksten die hij karakteriseert als ‘opsommingen’ (alle vermoedelijk van Werkman zelf) voorlopers zijn van na-oorlogse ‘concrete’ poëzie.
 
Trefwoorden: avant-garde algemeen / The Next Call / teksten en gedichten / tijdschriften / inspiratiebronnen