Colofon
 
H.N. Werkman. Online oeuvrecatalogus is een database met het complete oeuvre van H.N. Werkman. Deze online catalogus is voortgekomen uit een onderzoeksproject in opdracht van de Stichting H.N. Werkman. Het onderzoek werd tussen 1 september 2002 en 31 december 2006 uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, het Groninger Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam onder leiding van dr. Dieuwertje Dekkers. Aan het onderzoek hebben onderstaande personen een bijdrage geleverd door het verrichten van onderzoek naar de verschillende onderdelen van het oeuvre van Werkman, het schrijven van teksten en/of het verrichten van ondersteunende werkzaamheden.
De resultaten van hun aller inspanningen dienden als basis voor de teksten in deze online oeuvrecatalogus, die in 2007-2009 door Jikke van der Spek en Anneke de Vries in de huidige vorm werd gegoten. Een deel van het materiaal uit de database is gepubliceerd in: Dieuwertje Dekkers, Jikke van der Spek en Anneke de Vries, H.N. Werkman. Het complete oeuvre (Rotterdam, NAi Uitgevers / Amsterdam, Stichting H.N. Werkman, 2008). De database is sinds juni 2010 online raadpleegbaar.
 
 
© Groninger Museum 
 
 
Projectleiding
 
Dieuwertje Dekkers
 
 
 
Medewerkers
 
Benthe van Aalst
organisatorische werkzaamheden en ondersteuning projectleider, werkzaamheden t.b.v. bibliografie en biografie
Josien Beltman
onderzoek naar grafiek, tiksels, eigentijdse kritieken uit kranten en tijdschriften
Frans R.E. Blom
bezorging brieveneditie
Dieuwertje Dekkers
samenstelling nieuwe chronologie complete oeuvre, onderzoek naar druksels en drukwerk in oplage, tekstredactie
Maartje Evers
ondersteunende werkzaamheden
Doede Hardeman
onderzoek naar schilderijen
Nicolette Klein Bleumink
organisatorische werkzaamheden
Anna Koopstra
onderzoek naar schetsen, aquarellen, tekeningen, digitalisering beeldmateriaal
Willem van Koppen
bezorging brieveneditie
Eva Kramer
werkzaamheden t.b.v. bibliografie en biografie
Jikke van der Spek
tekst- en eindredactie, aanvullend onderzoek, organisatorische werkzaamheden
Sophie Tutelaers
digitalisering beeldmateriaal, ondersteunende werkzaamheden
Joël Valk
onderzoek naar drukwerk in oplage
Anneke de Vries
onderzoek naar De Blauwe Schuit en drukwerk in oplage, samenstelling bibliografie, biografie, tentoonstellingslijst, tekst- en eindredactie, organisatorische werkzaamheden
Mieke van der Wal
bezorging brieveneditie
Frouktje Woltjer
herkomstonderzoek particuliere verzamelaars, ondersteunende werkzaamheden
 
 
Technische realisatie onderzoeksdatabase
Doede Hardeman
 
Jeen Helmantel
 
Daniël de Kok
 
Elwin Koster
 
Fokke van der Molen
 
Diederick de Vries
 
 
 
Coördinatie en redactie online oeuvrecatalogus
Jikke van der Spek
 
Anneke de Vries
Redactionele werkzaamheden
Jiska Huizing
 
 
 
Technische realisatie online oeuvrecatalogus
Biblionet Groningen:
 
Sebas Beckering
 
Hans van Dijk
 
Marijke Gröniger-Schultz
 
Trienka Rohrbach
 
Inventarisatie Werkman Archief
A&I Archiefbewerking B.V. Assen:
Erwin de Vlieg
 
 
 
Technische realisatie inventaris Werkman Archief
The Missing Link a Wisdom Group Company

Met speciale dank aan:
Brecht Bleeker, Geert Blijham, Carel Blotkamp, Annetje de Boo, Els Brinkman, Alma Burema, Jan-Henk van Dijk, Joost Grootens, Poul ter Hofstede, Geurt Imanse, Mariëtta Jansen, Mathieu Lommen, Alied Ottevanger, Ad Petersen, Kees van der Ploeg, Jurrie Poot, Peter de Ruiter, Ruud Schenk, Victor M. Schmidt, Doeke Sijens, Han Steenbruggen, Henk van Veen, Tine van Wel, Eelco van Welie, Martin Werkman
 
Het Werkman-project werd financieel ondersteund met bijdragen van de volgende subsidiënten:
J.B. Scholten-Kammingafonds
 
Mondriaan Stichting
 
VSB Fonds Groningen en Drenthe
Stichting Nicolaas Muleriusfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
 
De realisatie van de online oeuvrecatalogus werd financieel ondersteund met een bijdrage van:
VSB Fonds Groningen en Drenthe