De Stichting H.N. Werkman
De Stichting H.N. Werkman werd opgericht in 1962 met als doel het werk van Werkman in brede kring bekendheid te geven. Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit: G.H. Blijham (voorzitter), J.A. Poot, H. Steenbruggen, A.J. Petersen en G. Imanse. Het postadres van het Werkman Archief is: Groninger Museum, t.a.v. Werkman Archief, Postbus 90, 9700 ME Groningen.

In 1963 verscheen uit een samenwerking tussen de Stichting en het Stedelijk Museum een oeuvrecatalogus onder de titel Hot Printing, die werd bezorgd door Jan (van Loenen) Martinet. Deze catalogus geeft een volledig overzicht van de druksels aan de hand van korte beschrijvingen en kleine zwart/wit afbeeldingen, terwijl de schilderijen, het drukwerk in oplage, de tiksels en het andere grafische werk (litho’s, etsen en houtsneden) summier worden gepresenteerd. In 1982 publiceerde Martinet een catalogus van de schilderijen, De schilder Hendrik Werkman (Groningen 1982), die met steun van het Prins Bernhard (Cultuur) Fonds werd uitgegeven. Met deze publicaties was het oeuvre nog niet volledig gecatalogiseerd: zo ontbrak onder andere een overzicht van de tekeningen, schetsen en aquarellen.
Door de jaren heen is een groot aantal brieven in druk verschenen, maar evenals zijn oeuvre is ook de correspondentie van Werkman nooit volledig gepubliceerd. Deze brief-uitgaven werden deels door Jan (van Loenen) Martinet (Brieven van H.N. Werkman 1940-1945, Amsterdam 1968) en deels door Ate Zuithoff (De volledige brieven van Ate en Wiea Zuithoff, Utrecht 1995) bezorgd. Ook Zuithoff is als ‘schipper van De Blauwe Schuit’ en als bestuurslid nauw betrokken geweest bij de Stichting H.N. Werkman.
 
Het Werkman Project
In opdracht van de Stichting H.N. Werkman ging in september 2002 het Werkman Project van start; het Stedelijk Museum Amsterdam gaf daartoe de Werkman-collecties en het Werkman Archief aan het Groninger Museum in bruikleen. Het onderzoeksproject werd, in samenwerking met het Groninger Museum, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Doel van het project was het Werkman Archief toegankelijk maken voor het publiek. Daarnaast vond onderzoek plaats naar het oeuvre en de brieven van Werkman.
Het onderzoek bestond uit de volgende werkzaamheden:
• Biografisch onderzoek naar het leven van Werkman in archieven, brieven en literatuur.
• Kunstkritisch onderzoek naar de recensies die verschenen naar aanleiding van tentoonstellingen tijdens het leven van Werkman.
• Bibliografisch onderzoek naar de secundaire literatuur en tijdschriften.
• Herkomstonderzoek naar de oorspronkelijke eigenaars van de kunstwerken en het lokaliseren van werken waarvan de verblijfplaats onbekend is.
• Wetenschappelijke bewerking van het totale oeuvre waarbij de kunstwerken in een kunsthistorische context worden geplaatst.
In de database kregen de uitkomsten van al deze deelonderzoeken een plaats.
 
Resultaten
Het Werkman Project heeft geresulteerd in deze website, inclusief de digitaal raadpleegbare inventaris van het Werkman Archief (via http://archieven.groningermuseum.nl). Bovendien is in 2008 een tweetal publicaties verschenen: Hendrik Nicolaas Werkman, Brieven rond De Blauwe Schuit (1940-1945) (red. Frans R.E. Blom, Willem van Koppen, Mieke van der Wal, SUN / Stichting H.N. Werkman, ISBN 978-90-8506-479-4) en H.N. Werkman. Het complete oeuvre (Dieuwertje Dekkers, Jikke van der Spek, Anneke de Vries, NAi Uitgevers / Stichting H.N. Werkman 2008, ISBN 978-90-5662-004-2). Het laatste boek is een oeuvrecatalogus waarin een compleet overzicht wordt gegeven van het omvangrijke en gevarieerde werk van Werkman. Hierin zijn alle ruim 2000 werken opgenomen, waarvan een representatieve selectie van 200 uitgebreid wordt toegelicht. Het boek kan gezien worden als een afgeleide van de database waarin het geheel van de onderzoeksresultaten een plaats heeft gekregen. In juni 2010 is het Werkman Project afgerond met de openstelling van de online oeuvrecatalogus voor het publiek.