Werken > gelegenheidsdrukwerk

G-175 Affiche De rekenmachine, 1933, 65 x 66 cm, drukwerk op papier, oplage onbekend, Stedelijk Museum, Amsterdam (bruikleen van Stichting H.N. Werkman)

In opdracht van het Groninger Studenten Tooneelgezelschap Neemt Ons Zooals We Zijn drukte Werkman in 1933 dit affiche voor het toneelstuk De rekenmachine van de Amerikaanse toneelschrijver Elmer L. Rice. De rekenmachine uit de titel is samengesteld uit typografische elementen, gecombineerd met los zetmateriaal.