1930
De Ploeg, Groningen: zwart-wit tentoonstelling, Amsterdam (Stedelijk Museum)
Schilderijen-expositie van de Ploegleden, Groningen (Pictura)
Tentoonstelling van werken der leden van de Groninger Kunstkring ‘De Ploeg’, Leeuwarden (Princessehof)
Catalogue de l’exposition organisée par le groupe ‘Cercle et Carré’ à Paris (Galerie 23), Parijs (Galerie 23)
 
1931
Lista artystow i dzieł, Łodz (Muzeum Sztuki)
Jubileum Gruno. Schilderijen-expositie van de Ploegleden, Rotterdam (Gruno)
 
1933
Jubileum De Ploeg: Internationale tentoonstelling van moderne kunst te Groningen, Groningen (Rijwielfabriek Fongers)
 
1935
Catalogus Tentoonstelling ‘De Ploeg’ in de zalen van ‘Pictura’, Groningen (Pictura)
 
1936
Groninger kunstkring De Ploeg: schilderijententoonstelling van 11 tot 24 april in de zalen van Pictura aan het Martinikerkhof, Groningen (Pictura)
 
1937
Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura, Groningen (Pictura)
Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura, Groningen (Pictura)
 
1938
Lustrum tentoonstelling van schilderijen en zwart-wit werken van leden van ‘De Ploeg’ in de zalen van ‘Pictura’, Groningen (Pictura)
Jubileum-tentoonstelling van werken door de leden van den Groninger Kunstkring ‘De Ploeg’, Utrecht (Voor de Kunst)
 
1939
Tentoonstelling van werken der leden van den Groningschen kunstkring ‘De Ploeg’, Dordrecht (Teekengenootschap ‘Pictura’)
 
1939-1940
 

1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969
1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2005