Veen, Harm van der, ‘Op bezette akkers. ‘De 7 Vloeken’ en het verzetsklimaat in Groningen’, Veenkoloniale volksalmanak 7 (1995), pp. 47-66
Veen, Harm van der, ‘Op bezette akkers. Hendrik Nicolaas Werkman en het verzetsklimaat in Groningen, strijdbare provincie’, Werkmankrant (1995) nr. 2, pp. 15
Verbeek, Herman, Hendrik Werkman in de Groninger Synagoge, Groningen 1988
Verschuuren, San, ‘Kunst in verzet’, Politiek en Cultuur 55 (1995) nr. 1, pp. 63-83
Vos, Klaaske de, ‘“In zo’n rotwereld raak ik geen penseel meer aan”’, in tent.cat. Kunst uit oorlog en bezetting (1940-1945), Zeist (Slot Zeist) 1995, pp. 8-10
Vos, Jozef, ‘Het doorgestreepte blijft te lezen’. De holocaust en de kunsten in Nederland, Assen 2004
Vowinckel, Andreas, ‘Vrijheid en bezetting. Nederlandse kunst voor en tijdens de oorlogsperiode’, in Geurt Imanse e.a., tent.cat. Van Gogh tot Cobra. Nederlandse schilderkunst 1880-1950, Utrecht (Centraal Museum) 1981, Amsterdam 1981, pp. 208-224
Vries, Hendrik de, ‘Schilderkunst in Groningen’, De vrije bladen 15 (1938) nr. 3, pp. 3-6
Vries, Hendrik de, en A. Marja, ‘In memoriam H.N. Werkman’, De Vrije Kunstenaar (Groningse editie) (1945), pp. 18-19
 
Welling, Dolf, ‘Werkman was ook een boeiend tekenaar’, Pulchri 24 (1996) nr. 1, p. 17
Wentinck, Charles, Moderne kunst in Noord- en Zuidnederlandse musea, Zeist/Antwerpen 1962
Werkman, H.N., Teksten, Yde 1976
Werkman, Hendrik Nicolaas’, in Ulrich Thieme en Felix Becker (red.), Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, vol. 35, Leipzig 1942, p. 396
Wiegers, Jan, ‘H.N. Werkman’, Kroniek van kunst en kultuur 7 (1945) nr. 1, p. 17
 

A-B C-F G-H I-K L-O P-R S-T U-Z