Dit is de laatste brief aan Ate Zuithoff (nummer 501 in de recente brieveneditie), geschreven kort voordat Werkman op 13 maart door de Sicherheitsdienst werd gearresteerd. De kaartjes waarvan sprake is in de brief betreffen geboortekaartjes voor de dochter van Zuithoff die op 25 maart geboren zou worden.

Groningen, 6 maart 1945

Beste Ate

De kaartjes zijn nu klaar. Het heeft eenige moeite gekost zoover te komen. Het materiaal is met de kou onhandelbaar, taaie inkt, harde rollen die geen inkt aannemen en een half verkleumde drukker maken er samen niet veel van. Ik heb mijn best gedaan, hopelijk is het naar je zin. Het beste is in een paar (3) pakjes met de enveloppen er bij; als het nu maar goed overkomt. Mijn vingers zijn zoo verkleumd dat ik niet in staat ben een behoorlijke brief te schrijven, de wind waait uit de koude hoek. Maar het voorjaar is in aantocht, dat is een troost.
Het gaat ons goed, af en toe hebben wij een logé die uit Amsterdam komt om voedsel op te halen, wat nog wel gelukt. Nu met de sluiting van de IJssellinie zal het wel gedaan zijn. En de oorlog, zal daaraan nu ook spoedig een einde komen. De krant schrijft van een beslissend stadium, daar zal het nu wel op aangaan. Mogen dan spoedig betere tijden aanbreken, misschien zien wij elkaar dan wel gauw eens weer. Wat wordt het lastig met alles, maar het kan nog erger. De drukkerij staat al lang stil, gewerkt heb ik nog niet weer, zoodra het zachter wordt hoop ik weer te beginnen.
Het beste gewenscht met de groote gebeurtenis. Wij hopen het spoedig te vernemen. Hartelijke groeten samen, ook van Greet.

Hendrik