Tent.cat. Het vrije boek in onvrije tijd. Tentoonstelling van letterkunde, die in Nederland gedurende de bezetting in het verborgene is gedrukt en verspreid
 
Plaats en looptijd tentoonstelling: Amsterdam (Stedelijk Museum), juni-juli 1945
Uitgave: Amsterdam, Stedelijk Museum, 1945, 24 pp.; taal: Nederlands
 
Het doel van de tentoonstelling, die plaatsvond kort na de bevrijding, was een zo volledig mogelijk beeld te geven van de clandestiene literaire productie in Nederland tijdens de Duitse bezetting. Daarbij werd de collectie van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek als uitgangspunt genomen, aangevuld met bruiklenen van particulieren. De samenstellers onderkenden echter meteen dat het gepresenteerde overzicht hiaten vertoont. De publicatie bevat daarom geen catalogus, maar een globale rondgang over de tentoonstelling. Werkmans werk (de Volière-reeks, De Blauwe Schuit-uitgaven en de Chassidische legenden) kreeg veel ruimte en werd naar voren gehaald als het origineelste dat tijdens de bezetting is ontstaan.
 
Trefwoorden: De Blauwe Schuit / Chassidische legenden