J. Cohen, tent.cat. Onder de grond ontkiemt het zaad. Nederlandsche Kunst tijdens de oorlog
 
Plaats en looptijd tentoonstelling: Groningen (Openbare Leeszaal), 5 - 12 juli 1945
Uitgave: Groningen, De Vuurslag, 1945, 19 pp.; taal: Nederlands
 
Op de tentoonstelling was hoofdzakelijk clandestien en illegaal drukwerk te zien. De catalogus biedt een geannoteerde lijst van geëxposeerde werken met daarbij per zaal een korte inleiding. Van Werkman waren Blauwe Schuit-uitgaven en delen uit de Volière-reeks tentoongesteld.
 
Trefwoorden: De Blauwe Schuit