Ate Zuithoff, Hot printing. Toelichtend tekstboek bij tien handgedrukte replica-prenten en plaquette als hommage aan Hendrik Werkman
 
Uitgave: Delft, Ate Zuithoff / Utrecht, André Swertz, 1993, 54 pp.; 56 zwart/wit- en 1 kleurenill.; taal: Nederlands
Noot: Titel op de titelpagina: Hot printing. Beschouwingen over de reeks drukken die H.N. Werkman rond 1936 maakte onder de gemeenschappelijke noemer HOT PRINTING
 
Bespreekt gedetailleerd het ontstaan en de techniek van de serie Hot Printing; interpreteert de voorstellingen in het licht van gebeurtenissen uit Werkmans privé-leven (met name de relatie met Greet van Leeuwen vlak voor hun huwelijk in 1936) en suggereert alternatieven voor enkele van de titels die Martinet gaf aan de druksels. Besteedt op dezelfde manier aandacht aan het cahier Pesach 1936. Het tekstboek is uitgegeven samen met een map met door Zuithoff vervaardigde replica’s van tien druksels uit de serie Hot Printing
 
Trefwoorden: teksten en gedichten / druksels / drukseltechniek / thematiek