Fie Werkman, Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman
 
Uitgave: Bedum, Egbert Forsten, 2e, ongewijzigde druk 1994 (1987) (ISBN: 90-6980-072-1), 128 pp.; 110 zwart/witill., 4 kleurenill.; taal: Nederlands
Noot: oorspronkelijk verschenen in 1987
 
Werkmans jongste dochter (1915-2002) schetst het leven van haar vader aan de hand van haar eigen herinneringen, met vooral veel aandacht voor zijn kunstenaarschap; geïllustreerd met een groot aantal foto’s en reproducties van werken, met name portretten.
 
Trefwoorden: biografie