Rik Vos, ‘Ein freier Mensch. H.N. Werkman, 1882-1945’, in tent. cat. Ein freier Mensch. H.N. Werkman, 1882-1945, pp. 3-12
 
Plaats en looptijd tentoonstelling: Düsseldorf (Stadtmuseum Düsseldorf), 10 mei - 10 juni 1990
Uitgave: Düsseldorf, Landeshauptstadt Düsseldorf / Stadtmuseum Düsseldorf, 1990; taal: Duits
 
Bevat hoofdzakelijk biografische gegevens uit bestaande literatuur, toegespitst op de oorlogsjaren (De Blauwe Schuit, en dan vooral de ontstaansgeschiedenis van de Chassidische legenden, en reeds gepubliceerde briefcitaten daarover), met wat algemene informatie over Nederland en Groningen tijdens de Duitse bezetting.
 
Trefwoorden: De Blauwe Schuit / brieven / Chassidische Legenden