Hans van Straten, Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs
 
Uitgave: Epe, Drukkerij Hooiberg, 1e druk 1963, 284 pp.; 43 kleuren- en 32 zwart/witill.; taal: Nederlands
Noot: De eerste druk werd uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Drukkerij Hooiberg.
 
Tot op heden de enige uitvoerige biografie over Werkman, licht vermeerderd en herdrukt in 1963, en vervolgens, met enkele aanvullingen maar verder vrijwel ongewijzigd, in 1980 (Amsterdam, Meulenhoff) en 1995 (Amsterdam, Thomas Rap). Van Straten sprak met familieleden, vrienden en bekenden van Werkman, en maakte ruimschoots gebruik van overgeleverde brieven (voordat in 1968 een keuze daaruit verscheen, bezorgd door Jan Martinet). Vaak laat hij echter een duidelijke bronvermelding achterwege, wat het boek vlot leesbaar maakt, maar in de praktijk lastig te gebruiken als uitgangspunt voor onderzoek naar Werkmans leven en loopbaan. Verhoudingsgewijs wordt de meeste aandacht geschonken aan de oorlogsjaren, vermoedelijk omdat Van Straten dankzij de grote hoeveelheid overgeleverde correspondentie over veel informatie omtrent juist die periode beschikte. Het boek is geïllustreerd met familiefoto’s, kleurenreproducties van voornamelijk de druksels, en pagina’s uit verschillende nummers van The Next Call; bevat verder een apart deel met teksten van Werkman.
 
Trefwoorden: biografie / brieven