Willemijn Stokvis, ‘Inleiding. De omstreden hergeboorte van de moderne kunst in Nederland; de jaren 1945-1951’ in Willemijn Stokvis (red.), tent. cat. De doorbraak van de moderne kunst in Nederland. Vernieuwingen na 1945, pp. 11-36, 192-196
 
Plaats en looptijd tentoonstelling: Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal), 14 jan - 11 maart 1984
Uitgave: Amsterdam, Meulenhoff/Landshoff, 3e druk 1990 (1984) (ISBN: 90-290-1585-3), 28 ill.; taal: Nederlands
 
Schetst de geleidelijk afnemende belangstelling voor modernistische stromingen in Nederland vóór 1940, en de manieren waarop de aandacht voor internationale ontwikkelingen na 1945 opnieuw werd aangewakkerd. Daarbij ontstond een strijd tussen het gematigd modernisme, met schilders die voor de figuratie kozen, en het radicaal modernisme, een avant-garde die de traditie overboord gooide. Bespreekt in dit verband ook het museumbeleid, in het bijzonder de rol van Willem Sandberg en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Vermeldt dat Sandberg kort na de oorlog niet alleen ‘de klassieken van de twintigste eeuw’ liet zien maar ook het werk van Werkman.
 
Trefwoorden: receptie/ Sandberg, Willem / avant-garde algemeen