Han Steenbruggen, ‘Oog in oog: drie schilderijen van Hendrik Werkman’, in Steven Kolsteren e.a. (red.), Uitgelicht, pp. 167-170
 
Uitgave: Groningen, Groninger Museum, 1998 (ISBN: 90-71691-38-1), 3 kleurenill.; taal: Nederlands
Noot: eerder verschenen in de Groninger Museumkrant (1997) nr. 1
 
Beknopte bespreking van drie werken die het Groninger Museum in 1996 verwierf: Pakhuisknecht (ca. 1936), Gestoord gesprek (1937-1938) (beide geschonken door Ate en Wiea Zuithoff) en Portret van Herman Poort (ca. 1939)
 
Trefwoorden: schilderijen / verzamelaars