Han Steenbruggen, ‘De schilderijen van H.N. Werkman’, in Han Steenbruggen en Sjoukje Posthuma (red.), tent. cat. Hendrik N. Werkman 1882-1945: ‘Uit innerlijke noodzaak geboren’ = Hendrik N. Werkman 1882-1945: ‘Born of an inner need’, pp. 42-53
 
Plaats en looptijd tentoonstelling: Groningen (Groninger Museum), 9 nov 1995 - 14 jan 1996; Breda (De Beyerd), 21 jan - 3 maart 1996
Uitgave: Groningen, Groninger Museum, 1995 (ISBN 90-71691-26-8), 12 zwart/witill.; taal: tweetalig Nederlands-Engels
 
Betoogt dat Werkmans schilderijen dezelfde geest van vernieuwing en onderzoek laten zien als zijn druksels, en gebruikt visuele analyses van een serie schilderijen, die in chronologische volgorde worden besproken, om deze stelling te onderbouwen. Besteedt daarnaast aandacht aan de inspiratiebronnen voor deze schilderijen: het werk van Van Gogh, Kirchner, Gauguin, Nolde, Matisse, en zijn belangstelling voor kindertekeningen. Zijn schilderijen wijken in thematiek af van het werk van Ploeggenoten, omdat bij Werkman het landschap een minder overheersende rol speelt, en zijn onderwerpen zijn in het algemeen gevarieerder. Maakt tenslotte een vergelijking tussen Werkmans artistieke ontwikkeling in de drukkunst en in zijn schilderijen.
 
Trefwoorden: schilderijen / druksels / inspiratiebronnen / thematiek