Han Steenbruggen, ‘De Ploeg verzameld in het Groninger Museum’, in mus. cat. De Ploeg verzameld in het Groninger Museum, pp. 10-19
 
Uitgave: Groningen, Groninger Museum, 1993 (ISBN: 90-71691-21-7), 19 zwart/witill.; taal: Nederlands
Noot: de publicatie verscheen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling (Groninger Museum, 12 dec 1993 - 30 jan 1994)
 
Schetst het verzamelbeleid van de na-oorlogse museumdirecteuren. De collectie druksels van Werkman wordt opgebouwd in de jaren 50 en 60; schilderijen en tiksels worden vanaf 1970 verworven.
 
Trefwoorden: De Ploeg / verzamelaars / oeuvre algemeen