Ernst Scheyer, ‘Expressionism in Holland’, Maandblad voor beeldende kunsten 26 (1950) nr. 12, pp. 286-305
 
17 ill.; taal: Engels
 
Geeft een overzicht van het expressionisme vanaf Van Gogh en de receptie van zijn werk; verdeelt de Nederlandse expressionisten in een groep die door Van Gogh en Die Brücke was geïnspireerd enerzijds, en anderzijds een groep die op de Belgische expressionisten was georiënteerd. Benadrukt de belangrijke rol die Van Gogh bij Werkman speelde, en noemt zijn werk een van de best geslaagde pogingen om tot een synthese te komen tussen expressionisme en abstractie.
 
Trefwoorden: avant-garde algemeen / inspiratiebronnen / expressionisme