H.J. Prakke, ‘Bibliofilen-Liga Den Enck. Mémoirettes uit de twintiger jaren aan het overstag-gaan naar de grote-mensen-wereld van boek en pers’, in H.J. Prakke, Educatie in drukinkt: mémoirettes van een Drentse boekdrukker, pp. 32-43
 
Uitgave: Assen, Van Gorcum, 1958, 10 ill.; taal: Nederlands
Noot: oorspronkelijk verschenen in Drukkersweekblad (7 augustus 1954)
 
Persoonlijke herinneringen aan de tijd dat Prakke in Eelderwolde woonde en met een club in het boek en de drukkunst geïnteresseerde kennissen (waaronder diverse Ploegleden) een ‘bibliofilen-liga’ stichtte. In 1923 werd zo het initiatief genomen tot de map Het open veld, waaraan ook Werkman bijdroeg; Prakke beschrijft verder kort een bezoek aan Werkmans drukkerij aan het Lage der A.
 
Trefwoorden: biografie / gebruiksdrukwerk