Sjoukje Posthuma, ‘Hendrik Nicolaas Werkman: miskend kunstenaar of bewust afzijdige?’, in Steven Kolsteren e.a. (red.), Uitgelicht, pp. 39-42
 
Uitgave: Groningen, Groninger Museum, 1998 (ISBN: 90-71691-38-1), 3 kleurenill.; taal: Nederlands
Noot: eerder verschenen in de Groninger Museumkrant (1995) nr. 4
 
Over Werkmans contacten met de artistieke avant-garde, vanaf de vroege jaren 20; stelt dat Werkman niet te klagen had over belangstelling voor zijn werk, en dat hij er enerzijds zelf voor koos zich afzijdig te houden, maar anderzijds wel gevoelig was voor kritiek en waardering van anderen.
 
Trefwoorden: receptie / avant-garde algemeen