Jurrie Poot, ‘Hendrik N. Werkman en de internationale avantgarde’, in Hubert F. van den Berg en Gillis J. Dorleijn (red.), Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd, pp. 37-66, 220-221
 
Uitgave: Nijmegen, Vantilt, 2002 (ISBN: 90-75697-47-3), 35 kleuren- en 9 zwart/witill.; taal: Nederlands
 
Bespreekt de rol van The Next Call bij het leggen van Werkmans contacten met de avant-garde vanaf de jaren 20, met name het contact met Michel Seuphor. Constateert dat Werkman ondanks zijn inspanningen om kennis te nemen van het werk van internationale avant-gardistische stromingen afzijdig bleef, en stelt dat er geen directe ontleningen aan deze stromingen in zijn werk zijn aan te wijzen. Enige uitzondering is Kurt Schwitters; weidt uit over de artistieke en persoonlijke overeenkomsten tussen beide kunstenaars.
 
Trefwoorden: avant-garde algemeen / Seuphor, Michel / The Next Call / Dada / inspiratiebronnen