Jurrie Poot, ‘“Om de waarheid te zeggen begreep ik mij soms zelf niet.” Werkman en de avant-garde’, in Han Steenbruggen en Sjoukje Posthuma (red.), tent. cat. Hendrik N. Werkman 1882-1945: ‘Uit innerlijke noodzaak geboren’ = Hendrik N. Werkman 1882-1945: ‘Born of an inner need’, pp. 22-41
 
Plaats en looptijd tentoonstelling: Groningen (Groninger Museum), 9 nov 1995 - 14 jan 1996; Breda (De Beyerd), 21 jan - 3 maart 1996
Uitgave: Groningen, Groninger Museum, 1995 (ISBN 90-71691-26-8), 15 zwart/witill.; taal: tweetalig Nederlands-Engels
 
Bespreekt de achtergronden van Werkmans technische experimenten in de jaren 20 en de verschillende inspiratiebronnen waaruit hij putte. In verband met de tiksels wordt de invloed van Pietro de Saga (pseudoniem van Stefi Kiesler) in De Stijl gesuggereerd. Benadrukt het belang van The Next Call voor Werkmans contacten met de internationale avant-garde en betoogt dat een aantal avant-gardistische tijdschriften in de bibliotheek van het Stedelijk Museum Amsterdam uit Werkmans bezit afkomstig zou kunnen zijn. Staat het langst stil bij Werkmans contact met Michel Seuphor en de deelname aan de tentoonstelling Cercle et Carré in Parijs in 1930 die daaruit voortvloeide. Noemt verder een aantal andere manieren waarop Werkman vanaf de vroege jaren 20 kennis kan hebben genomen van avant-gardistische kunst en typografie, Dada en De Stijl; besluit met het vermelden van overeenkomsten met het werk van Kurt Schwitters, de pochoir-techniek van Matisse en de ‘papiers découpés’ van Sonia Delaunay.
 
Trefwoorden: avant-garde algemeen / Dada / tiksels / inspiratiebronnen / tijdschriften / The Next Call