Kees van der Ploeg, ‘“De Ploeg” und der Modernismus’, in Hubert van den Berg en Ralf Grüttemeier (red.), tent. cat. Avantgarde in het Noorden/Noordwesten = Avantgarde im Norden/Nordwesten, pp. 91-101
 
Plaats en looptijd tentoonstelling: Groningen (Universiteitsbibliotheek), 9 mei - 24 juni 2000; Oldenburg (Landesbibliothek), 13 juli - 25 aug 2000
Uitgave: Groningen, Universiteitsbibliotheek, 2000 (ISBN: 90-367-1247-5), 2 ill.; taal: Duits
 
Over de modernisten binnen De Ploeg, die zich onderscheidden omdat ze zich niet zozeer voor het expressionisme als wel voor het constructivisme interesseerden. Stelt dat Werkman van hen de belangrijkste was, naast Job Hansen, Wobbe Alkema en in zekere zin de componist en dirigent Daniel Ruyneman. Schenkt vooral aandacht aan Werkmans avant-gardistische geschriften, met name de teksten in The Next Call en andere pamfletten.
 
Trefwoorden: teksten en gedichten / constructivisme / The Next Call / tijdschriften / De Ploeg / avant-garde algemeen / expressionisme