Henk van Os, Job Hansen. Avantgardistisch schilder, architect en pamflettist in Groningen Groningen 1989
 
Uitgave: Groningen, Wolters-Noordhoff / Forsten, 1989 (ISBN: 90-6243-091-0), 183 pp.; 115 kleuren- en zwartwitafb.; taal: Nederlands
 
Belicht in het tweede hoofdstuk niet alleen de rol van Werkman binnen De Ploeg en zijn aandeel in de discussies rond de aard en omvang van het ledenbestand, maar ook de Werkmans betekenis voor de teksten die Hansen vanaf de jaren 20 schreef, voor Ploeg-publicaties uitgegeven door Werkman en voor The Next Call en Hansens eigen antwoord daarop, die hij 'Laatste Oordelen' noemde. Het laatste hoofdstuk, over Hansens werkzaamheden na de oorlog, behandelt onder meer de manier waarop Hansen zich bekommerde om Werkmans artistieke nalatenschap.
 
Trefwoorden: Hansen, Job / De Ploeg / teksten en gedichten / The Next Call