The Next Call. Avant-garde geschriften van Hendrik Werkman, uitgegeven van september 1923 tot november 1926 = The Next Call. Avant-garde writings by Hendrik Werkman published from September 1923 till November 1926 in Groningen
 
Uitgave: Utrecht, Uitgeverij Reflex / galerie Gamm(a), 1978 (ISBN: 90-6322-020-0); taal: tweetalig Nederlands - Engels
 
Publicatie in de vorm van een map met facsimiles van alle nummers van The Next Call met een boekje dat een essay bevat van Jan Martinet, ‘De Roepstem van Werkman. Een studie over Hendrik Werkman en The Next Call = Werkman’s Call. A study devoted to Hendrik Werkman and The Next Call’. Daarin komt Werkmans druksel-techniek aan de orde, de verwantschap van zijn werk met de internationale avant-garde (ook al is volgens Martinet een directe invloed niet aan te tonen), en de contacten die hij dankzij The Next Call met leden van die avant-garde opdeed. Het artikel bevat als appendix een beschrijving van de afzonderlijke nummers van The Next Call en een beknopte bio- en bibliografie.
 
Trefwoorden: The Next Call / tijdschriften / avant-garde algemeen