Nico Laan, ‘Groningen, Tahiti, Zwitserland. Over het primitivisme van De Ploeg’, in G.J. van Bork en N. Laan (red.), Kunst & letterkunst. Opstellen voor George Vis, pp. 93-109
 
Uitgave: Amsterdam, C.J. Aarts, 2000; taal: Nederlands
 
Geeft een beknopte weergave van de ontstaansgeschiedenis van De Ploeg en is daarbij kritisch over de bestaande literatuur. Probeert primitivistische belangstelling aan te wijzen bij Ploegleden; bij Werkman is die het duidelijkst aanwezig, met name vanwege het ‘kinderlijke’ aspect van zijn werk en zijn bewondering voor Gauguin en het plan zich op Tahiti te vestigen. Van een duidelijke primitivistische kunstopvatting is echter bij geen van de Ploegleden sprake. Schenkt daarnaast enige aandacht aan de contemporaine en naoorlogse waardering voor De Ploeg.
 
Trefwoorden: De Ploeg / primitivisme / inspiratiebronnen / kunstopvatting