Steven Kolsteren, ‘“Schilderijen van de aarde... schilders van de velden”’, in Steven Kolsteren e.a. (red.), Uitgelicht, pp. 57-60
 
Uitgave: Groningen, Groninger Museum, 1998 (ISBN: 90-71691-38-1), 4 kleurenill.; taal: Nederlands
Noot: eerder verschenen in de Groninger Museumkrant (1993) nr. 3
 
Korte beschouwing over de rol van het Groninger landschap bij De Ploeg-schilders. Van Werkman wordt kort Kerkgang in de sneeuw (1919-1920, Groninger Museum) besproken.
 
Trefwoorden: schilderijen / De Ploeg / thematiek