L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7: mei ‘43 - juni ‘44. Tweede helft
Uitgave: ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976 (ISBN: 90-12-01057-8), 681 pp.; taal: Nederlands
 
Besteedt in het hoofdstuk ‘Ander illegaal werk’ in kort bestek aandacht aan de activiteiten van de illegale en clandestiene pers, met gegevens die zijn ontleend aan Dirk de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie (Leiden 1958). Plaatst Werkman en De Blauwe Schuit op de voorgrond.
 
Trefwoorden: De Blauwe Schuit