Hans Jaffé, ‘Dutch Commercial Art = Affiches hollandaises et art graphique = Holländische Gebrauchsgraphik’, Graphis 6 (1950) nr. 29-33, pp. 104-127
 
95 ill.; taal: drietalig: Engels, Frans, Duits
 
Geeft een overzicht van tendensen in het contemporaine grafisch ontwerp in Nederland, met name in de reclame. Beschouwt Werkman als ‘de vader van het moderne grafische ontwerp’.
 
Trefwoorden: gebruiksdrukwerk / typografie