Poul ter Hofstede, ‘Werkman - drukker, dichter en pamflettist. Een korte notitie bij enkele teksten en gedichten van H.N. Werkman’, in Steven Kolsteren e.a. (red.), Uitgelicht, pp. 99-101
 
Uitgave: Groningen, Groninger Museum, 1998 (ISBN: 90-71691-38-1), 1 zwart/wit- en 1 kleurenill.; taal: Nederlands
Noot: eerder verschenen in de Groninger Museumkrant (1993) nr. 3
 
Geeft beknopt geformuleerde interpretaties van ‘Hoopvol begin 1936’ (Hot Printing) en ‘Vivace la flambardo’ (Preludium), die beide de onbelemmerde vrijheid van de kunstenaar als thema zouden hebben; andere (uit 3 Syllabijnen, 2 Vocaletten) zijn alleen als klankdicht op te vatten.
 
Trefwoorden: teksten en gedichten / thematiek / kunstopvatting