H.N. Werkman - een selectie van brieven

Werkman voerde gedurende zijn leven een uitvoerige briefwisseling met uiteenlopende correspondenten. In een vaak zeer beeldend taalgebruik schrijft hij over zijn leven, en over het ontstaan en de betekenis van zijn kunst. In het Werkman Archief bevindt zich een groot aantal brieven (originelen en in kopievorm), waarbij het enerzijds gaat om brieven geschreven door Werkman zelf, anderzijds om aan hem gerichte brieven. De brieven beslaan enige tientallen jaren.

Hierna volgt een keuze uit de door Werkman zelf geschreven brieven. U kunt een brief selecteren uit de volgende lijst door op de omschrijving te klikken, waarna de betreffende brief verschijnt.

brief aan zijn moeder en broer, geschreven tijdens een buitenlandse reis naar België (Namen, 3 juni 1905)

brief aan de redactie van tijdschrift Het Overzicht naar aanleiding van de toezending door Werkman van een nummer van The Next Call (12 augustus 1924)

brief aan Ekke Kleima, onder meer naar aanleiding van een vergadering van De Ploeg (8 September 1931)

brief aan Helen Spoor, in verband met een expositie van Werkman in Kunstzaal Helen Spoor in Amsterdam (17 oktober 1939)

brief aan August Henkels, waarin verschillende werkzaamheden voor De Blauwe Schuit aan bod komen, naast een meer beschouwend deel over zijn eigen levensloop in het licht van zijn kunstenaarschap (29 april 1941)

brief aan August Henkels, waarin Werkman zijn vreugde uitspreekt over de groeiende vriendschap tussen hen beiden (9 mei 1941)

brief aan Paul Guermonprez, geschreven in de tijd dat Guermonprez als gijzelaar gevangen zat in St. Michielsgestel (22 mei 1942)

brief aan Willem Sandberg, waarin hij refereert aan het bezoek dat hij met de toenmalige conservator, latere directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam bracht aan de depotbunker in de duinen bij Castricum (4 januari 1943)

brief aan Paul Guermonprez, waarin Werkman melding maakt van het huwelijk van zijn jongste dochter Fie met de schilder Siep van den Berg. Guermonprez zit nog steeds in St. Michielsgestel in gevangenschap (21 juli 1943)

brief aan Bastiaan Kist, een zakelijke brief, waarin Werkman niettemin in gaat op zijn werkwijze bij het ontstaan van zijn druksels (9 september 1943)

brief aan Ate Zuithoff, de laatste brief aan Zuithoff, kort voordat Werkman op 13 maart door de Sicherheitsdienst werd gearresteerd. De kaartjes waarvan sprake is in de brief betreffen geboortekaartjes voor de dochter van Zuithoff die op 25 maart geboren zou worden (6 maart 1945)