K. Heeroma, ‘Onderdrukking en verzet in de literatuur’, in J.J. Bolhuis e.a. (red.), Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd, vol. 2, pp. 536-548
 
Uitgave: Arnhem, Van Loghum Slaterus / Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1950; taal: Nederlands
 
Beschrijft de gevolgen van de Duitse bezetting voor het literaire leven in Nederland, met name de rol van het noodgedwongen clandestiene uitgeverswezen, en besteedt in dat verband ook zeer kort aandacht aan Werkman en De Blauwe Schuit: merkt op dat De Blauwe Schuit alleen zijdelings met verzetsliteratuur te maken had.
 
Trefwoorden: De Blauwe Schuit