Doede Hardeman, ‘De zorgen die een schilderij kan geven. Over twee onbekende schilderijen van Werkman en de Catalogus Zuithoff’, Ploeg Jaarboek 2004, Groningen 2005, pp. 44-53
 
Uitgave: Groningen, Groninger Museum / Stichting De Ploeg, 2005 (ISBN: 90-5048-084-5), 5 kleurenill. en 2 zwart-witill.; taal: Nederlands
 
Behandelt twee aan twee zijden beschilderde doeken van Werkman die in 1997 resp. 2004 werden ontdekt: Vijf badende figuren / Drie ruiters (ca. 1937; part. coll.) en Violist voor vleugel / Boerenkar op landweg (ca. 1927; part. coll.). Betoogt op grond van overeenkomsten met schetsen dat beide werken authentiek moeten zijn, ook al worden ze geen van tweeën vermeld in de inventarisatie die Ate Zuithoff vanaf 1942 op aanwijzingen van Werkman maakte van diens oeuvre. Oppert dat Zuithoff ze mogelijk niet in de catalogus opnam omdat Werkman er ontevreden over was, en illustreert Werkmans kritische houding tegenover met name zijn schilderijen o.a. aan de hand van brieffragmenten.
 
Trefwoorden: schilderijen / kunstopvatting