Marjan Groot, ‘Gebruiksdrukwerk van de Ploeg tot 1940: financiële noodzaak?’ in mus. cat. De Ploeg verzameld in het Groninger Museum, pp. 24-31
 
Uitgave: Groningen, Groninger Museum, 1993 (ISBN: 90-71691-21-7), 15 zwart/witill.; taal: Nederlands
Noot: de publicatie verscheen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling (Groninger Museum, 12 dec 1993 - 30 jan 1994)
 
Benadrukt de diversiteit van de Ploegontwerpen voor gebruiksdrukwerken en de bijzondere positie van Werkman in dit opzicht, en stelt dat alleen zijn gebruiksdrukwerk zich in originaliteit en vormgeving kon meten met dat van de pioniers van de Nieuwe Typografie.
 
Trefwoorden: De Ploeg / gebruiksdrukwerk / typografie