G.H. ’s-Gravesande, Onze letterkunde in bezettingstijd
 
Uitgave: ’s-Gravenhage, N.V. Boekhandel M. Dijkhoffz, 2e, verbeterde druk 1946 (1945), 40 pp.; taal: Nederlands
 
Geeft een overzicht van het literaire leven tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de eerste plaats vanuit het oogpunt van de schrijvers en dichters; noemt in het hoofdstuk over illegale en clandestiene uitgevers De Blauwe Schuit en de Volière-reeks.
 
Trefwoorden: De Blauwe Schuit