Gillis Dorleijn; Sjoerd van Faassen; Ageeth Heising, Schepelingen van De Blauwe Schuit, brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels, 1940-1946
 
Uitgave: ’s-Gravenhage, Letterkundig Museum, 2003 (Achter het Boek, 36, red. Sjoerd van Faassen en Anton Korteweg; ISBN: 90-76314-37-3), 338 pp.; 100 zwart/witill.; taal: Nederlands
 
Bevat edities met annotaties van passages uit deze brieven (soms gericht aan Julia Henkels, en in enkele gevallen ook antwoorden van Henkels) voor zover deze over literaire of artistieke zaken gaan. De brieven worden voorafgegaan door een inleiding over de contacten tussen Henkels (en ook Werkman) en de briefschrijvers; bevat verder als bijlage een overzicht van de uitgaven van De Blauwe Schuit en een overzicht per schrijver van uitgaven tijdens de oorlogsjaren.
 
Trefwoorden: brieven / De Blauwe Schuit / Henkels, August