Johan Dijkstra, ‘[Ook het zwarte Groninger boerenland heeft zijn vooruitgeschoven posten]’, in Paul Citroen (red.), Palet, een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst, pp. 32-38
 
Uitgave: Amsterdam, De Spieghel, 1931, 3 ill.; taal: Nederlands
 
Beschrijft het artistieke klimaat van dat moment in Groningen en het werk en de persoonlijkheid van de Ploegleden van het eerste uur, onder wie Werkman, die als volgt wordt gekarakteriseerd: ‘H.N. Werkman, de eenzame fantast - die zich als een alchimist op zijn werkplaats in zijn drukkerij uitleeft in lyrisch-constructivistische druksels of schrijft, teekent, schildert en tijdschriftjes drukt, die hun weg vinden tot aan de uiteinden der wereld.’
 
Trefwoorden: De Ploeg