Dieuwertje Dekkers, ‘“Bonte schreeuwerigheid” uit het “kunst-arme Groningen”. Hoe in Nederland op De Ploeg werd gereageerd (1922-1940)’, in Frits Boterman en Marianne Vogel (red.), Nederland en Duitsland in het interbellum. Wisselwerking en contacten: van politiek tot literatuur, pp. 103-112
 
Uitgave: Hilversum, Verloren, 2003 (ISBN: 90-6550-763-9), 2 ill.; taal: Nederlands
 
Voert het gebrek aan aandacht voor De Ploeg in de hedendaagse kunsthistorische literatuur terug op de vooroorlogse negatieve ontvangst van De Ploeg (inclusief Werkman en zijn druksels) in de Nederlandse kunstwereld. Die zou samenhangen met een afkeer van het Duitse expressionisme, waarmee De Ploeg in verband werd gebracht, terwijl men in het algemeen juist op Frankrijk georiënteerd was. Nuanceert het overheersende beeld dat De Ploeg het Duits expressionisme direct navolgde door het verschil in thematiek tussen Die Brücke en De Ploeg te benadrukken.
 
Trefwoorden: De Ploeg / receptie / expressionisme / thematiek